03-12-09

Open Innovatie dagen bij de Gemeente Amsterdam

Hulde aan de vijf mensen die deze dagen met zo'n uitgebreid programma hebben georganiseerd. Niet alleen voor de werknemers van de gemeente. Ook anderen konden zich vrij inschrijven. Vanwege mijn passie voor Communities of practice was mijn keuze snel gemaakt voor 2 december.

Erwin Blom over Communities.


Erwin heeft het begrepen. Hij weet hoe hij een zaal moet boeien. Géén dunne samenvatting van zijn Handboek Communities, maar een aanvulling daarop. Een goed gestructureerd verhaal, mooie sheets en vooral veel tips. Erwin’s belangrijkste punten:

 • social media brengt mensen bij elkaar rondom een gedeelde passie. Je kunt er ingewikkeld over doen, maar het gaat over samen denken en samen doen

 • zorg dat je de mensen in het netwerk kent, ze kunt bereiken en dat zij weten wat ze van jou krijgen

 • maak je publiek zichtbaar, laat activiteiten van hen zien en geef hen de ruimte om input te leveren (zorg voor een duidelijke “feedbackknop”)

 • tip aan organisaties: zorg voor een open cultuur, wees bereid te delen, wees betrokken en flexibel, en realiseer je dat het niet alleen maar leuk is.


Kortom stel je publiek centraal, zoom in op niches, verplaats je in hen, maak meedoen leuk en maak het publiek zichtbaar.

Erwin’s voorbeelden:


Als je de hele presentatie van Erwin wilt bekijken: http://www.slideshare.net/erwblo/open-innovatie-lessen-van-anderen

Google Wave (Atos Origin).

Hoe anders was dit verhaal. Met het antwoord op de vraag wie er een wave account hadden gingen bijna alle handen omhoog van de 35 mannen en vrouwen in de Raadszaal. Vervolgens kwam er een verhaal over hoe het allemaal begonnen was met Google. Terug in de tijd naar de béta-versie van gmail: slaapverwekkend.
Beginnen met een vraag lijkt veelbelovend, maar als je dan vervolgens niets doet met de antwoorden, blijft er weinig over van interactie.

Het duurde lang voordat het echt over Wave ging. Jammer dat de presentatoren een sheet lieten zien in plaats van wave zelf. De tips en tricks waar ik voor kwam heb ik in dit verhaal node gemist.

De leuke kanten bij dit verhaal: • ICT stadsdeel Zuid-Oost was erbij (als enige ICT-er van de gemeente). Zitten in Zuid-Oost de meest vooruitstrevende mensen?

 • De studenten van de Haagse Hogeschool gaan met Google Wave werken om te bekijken wat het onderwijs met Wave kan (leuk die jonge koppies in de zaal).


Just Inspire…..

Weg van 2.0 en het web. Op naar de Weesperstraat voor een face-2-face sessie.
De heren van Just Inspire hadden er duidelijk zin in. Geen eindeloze inleidingen, maar lekker meteen aan de slag met een opdracht:

Opdracht 1:
Formulier invullen. Belangrijk daarbij talenten, passies en inspiratie aangeven.

Opdracht 2:
“Mijn 10 dingen die ik leuk vind om te doen lijstje……en die ik eigenlijk te weinig doe” invullen


Na invullen van de lijstjes werden de formulieren ingeleverd en werd je gematcht aan iemand. Het is mij nog steeds een raadsel hoe dat matchingsproces is verlopen, maar ik was uitermate tevreden met mijn match: Stella, bouwinspecteur in stadsdeel Oud-West.Stella en ik kregen allebei nog een “geheime” vraag mee, die we wel beantwoord moesten krijgen, maar niet letterlijk mochten stellen.

We zijn zeer geanimeerd aan de praat geraakt over onze passies, talenten en inspiratie én we hebben elkaar door deze methode zo goed leren kennen dat we zeker weten dat we in contact willen blijven.

Dank:

 • aan de Gemeente Amsterdam voor de gastvrijheid. Wij hebben ons ontzettend welkom gevoeld ;-)
 • aan http://twitter.com/wbk500 voor het tweetverslag
 • aan http://www.mindz.com/ voor de uitgebreide communicatie en de fijne aanmeldmogelijkheid

28-09-09

Een plan voor community management, deel 2

In deel 1 van mijn plan voor community management heb ik het gehad over de voorbereiding van de community. In deel 2 gaat het over de start van de community.


Het doel van de community
In de voorbereidende fase heb je gesprekken gevoerd met sleutelfiguren (initiatiefnemer, de baas, sleutelfiguren). Dat heeft je een eerste beeld opgeleverd wat de community ongeveer zou moeten worden. In fase 2 wordt het belangrijk om een besluit te nemen over de richting van de community, een besluit mét draagvlak.

Misschien denk je nu: het gaat in een community toch over co-creatie? dan moet je toch niet alles willen vastleggen? Dat klopt inderdaad. Alleen geven beslissingen over een richting en een onderwerp waarmee gestart wordt de deelnemers houvast. Bovendien snappen deelnemers sneller op welk thema een bijdrage verwacht wordt. Als je ziet dat na verloop van tijd het onderwerp of de richting gaat verschuiven, is dat alleen maar goed, omdat dat een signaal is dat de community meer van de deelnemers wordt.

De rol van de community manager
De richting van de community bepaalt, zeker in het begin, voor een belangrijk deel de rol van de community manager.
Wat zijn verwachtingen die je uit doelstelling, richting en thema kan halen ten aanzien van de col van de community manager?
Pas jij hierbij als community manager? Met andere woorden hoe zie jij zelf het community management voor je als je kijkt naar jouw eigen wensen en drijfveren, jouw normen en persoonlijkheid?
Zit er wellicht ruis of ruimte tussen de wensen en verwachtingen van anderen en die van jouzelf?
Zo ja, is dat weg te nemen? En vergeet niet jezelf de vraag te stellen of je deze rol op je wil nemen. Niets zo vervelend als een taak/rol die eigenlijk niet bij je past of waarvan je geweten gaat knagen.

Thema('s) van de community
Als community manager zul je ongetwijfeld vaak moeten uitleggen wat de community is en vooral waar het eigenlijk over gaat. Wat jou enorm kan helpen is de beslissing over het doel of de richting van de community, maar ook en misschien nog wel belangrijker is het al vanaf de allereerste dag in de gaten te houden waar de deelnemers het graag over willen hebben. Stel een vraag die mensen enthousiasmeert om in gesprek met elkaar te komen en nodig ze vooral uit met eigen thema's te komen.

In deel 3 gaat het over verdeling van verantwoordelijkheid van de community en over het "verkeer" in de community.

Tot dan ;-)

10-08-09

Leren en ontwikkelen in 2020


Training journal en The Institute for employment studies hebben net een belangrijk document on line gezet over de toekomst van leren. De belangrijkste conclusies uit dat rapport (die de onderzoekers eerder evolutionair dan revolutionair noemen): • Het belang van continu informeel leren blijft groeien; opleidingsprofessionals moeten competent worden in het creëren van voorwaarden.

 • Individuen zoeken steeds meer naar wegen om hun informeel leren gewaardeerd (of misschien zelfs wel geacrrediteerd) te krijgen om hun marktwaarde te laten zien.

 • Leren leren wordt steeds belangrijker. Mensen hebben hulp nodig om hierin effectiever te worden.

 • Terwijl individuen voor zichzelf steeds naar wegen blijven zoeken voor leren, zal de manager focus moeten aanbrengen en het leren moeten stimuleren.

 • Nieuwe technologieën zijn niet alleen een andere manier om bestaande stof over te brengen, maar geven hele nieuwe en andere mogelijkheden om te leren.

 • De grenzen tussen leren/ontwikkelen en organisatieontwikkeling vervagen steeds meer, omdat leren steeds meer wordt ingebed in de werkwijze van organisaties.

 • De balans van de opleidingsprofessional verschuift steeds meer in de richting van meer begrip voor zakendoen, verandermanagement, organisatieontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieën.

Het complete rapport vindt je hier http://www.trainingjournal.com/research/ld2020/LD2020%20Phase%201%20research.pdf09-08-09

Een plan voor on line community management, deel 1Je bent community manager of je wordt het binnenkort. Maar hoe begin je nu op een goede manier? Of waar meet je jouw acties aan af?

Hier het eerste deel van een serie over community management. De 5 delen samen vormen een plan van aanpak, die je kunt gebruiken voor jouw eigen start.

VÓÓR DE START VAN DE COMMUNITY

De eerste vraag

De eerste vraag heeft alles te maken met het niveau van de community (ofwel de setting in de omgeving van de community).

 1. Is of wordt de community in het leven geroepen met als belangrijk doel om een proces van organisatieverandering te ondersteunen of aan te zwengelen, dan wordt een plan extra belangrijk. Handig om jezelf dan eerst de W-vragen te stellen:

Wie wil het?
Waarom?
Wie gaan meedoen?
Wanneer?
Waar?
Welk(e) (doel, doelgroep, sleutelfiguren, software, enz.)

De antwoorden op de W-vragen geven je een eerste inzicht in de (mogelijke) complexiteit van de community. Én zij geven richting aan jouw eerste acties. Die zullen in deze fase waarschijnlijk bestaan uit het verhelderen van bestaansrecht, doelstelling, doelgroep. Maar ook in de positie van de initiatiefnemer. Is het de baas? Of is het iemand van de ICT-afdeling? Of iemand van P&O?

2. De on line community is de wens van een bestaande groep met als belangrijkste doel om kennis te delen en het gevoel van verbondenheid te vergroten. Denk b.v. aan een community die de introductieperiode van nieuwe medewerkers binnen de organisatie ondersteunt.

Dit tweede niveau is minder complex dan het eerste niveau. Je zult als community manager zicht moeten krijgen op reeds beschikbare informatie, die op een aantrekkelijke manier voor deze doelgroep moet worden ontsloten. Daarnaast heb je een belangrijke rol in het stimuleren van de verbondenheid in de community. Je zult immers het gesprek op gang moeten krijgen om deze verbondenheid ook daadwerkelijk te laten groeien.

3. een bestaande groep mensen (b.v. collega’s) wil samenwerken. Denk aan een geografisch verspreide groep mensen die op afstand wil samenwerken aan een project. Een dergelijke groep vergt van de community manager eigenlijk het minst. Je zult moeten zorgen voor een online omgeving, de relatie met de techniek moeten onderhouden zodat de online omgeving ook doet wat de projectgroep wil. In principe hoeft in een dergelijke community weinig "gemanaged" te worden. Je zult af en toe moeten kijken hoe het gaat en problemen moeten oplossen, waar die zich voordoen.

De tweede vraag

Het is ook slim om van tevoren na te denken over de deelnemers aan de community. Wat weet je van hen? Welk vakgebied of gezamenlijke interesse/passie hebben de deelnemers? Welk werk- en denkniveau hebben ze? Wat weten ze van techniek? Hoeveel hulp verwacht jij dat ze nodig gaan hebben? Wat zijn de gewoontes en wat zijn ze gewend? Welk soort (of ontbreken van) motivatie verwacht je?

Als je deze vragen hebt beantwoord heb je een basis gelegd voor jouw community. In de volgende aflevering ga ik dieper in op de start van de community.

27-07-09

K.I.S.S.

Het is er ingeramd in Leiden: als je iets van een ander gebruikt altijd de bron vermelden! Nu zit ik met een probleem. Ik werk al een tijdje met het KISS-principe en ben naar de bron op zoek gegaan. Niets te vinden, totdat ik onlangs de Wikipedia raadpleegde. Deze zegt over KISS:


"KISS is een Engels acroniem, al is de precieze betekenis niet altijd onomstreden. Bekende versies zijn Keep It Simple, Stupid en Keep It Short and Simple. Het KISS-principe is afkomstig uit de programmeurswereld, waar het al in de late jaren 70 in zwang was ter vermijding van grote en vooral gecompliceerde programma's en is in feite een vertaling van Dijkstra's uitspraak "Simplicity is a prerequisite for reliability" (eenvoud is een voorwaarde voor betrouwbaarheid).
Later (c.a.
1995) raakte het KISS-principe ook algemeen in gebruik in min of meer dezelfde betekenis; het is verstandig dingen zo eenvoudig mogelijk te houden om stommiteiten en andere problemen te voorkomen. Het refereert aan situaties waarin men complexe modellen of representaties tracht te maken, daar waar een simpeler model ook zou volstaan.

Variaties
Keep it Simple, Stupid
Keep it Simple, Silly
Keep it Simple, Shithead
Keep it Simple & Stupid
Keep it Small & Simple
Keep it Sweet & Simple
Keep it Simple & Straightforward
Keep it Simple & Smart
Keep it Strictly Simple
Keep It Super-Simple"

Mijn favoriet uit dit rijtje: "Keep it Small & Simple". Wat is de jouwe?


18-07-09

Weekendinspiratie


Op zo'n grijze dag wil je even wat kleur. Via via kwam ik op de site van http://www.designcard.nu/ terecht. Heerlijk om inspiratie op te doen en werk van designers te zien. Dit plaatje intrigeert me al de hele week, ik kan er naar blijven kijken. Ik heb 'm opgeslagen en zelfs als achtergrond op m'n bureaublad gezet. Het werk (oogopslag; serie vloeibaarheid) is van Angela van der Knaap (http://www.angelavanderknaap.nl/).
Maar waarom intrigeert het nu zo? Gaat het om hoe ik naar de wereld kijk of jij? Gaat het om hoe jij naar mij kijkt of andersom? Of is het gewoon het gevoel dat je indringend wordt aangekeken? Deze vraag zal me de komende dagen nog wel bezig blijven houden........


16-07-09

Leerstijl en leervorm

Belofte maakt schuld. Hier het overzicht van leervormen per leerstijl. Ik heb dit overzicht al een tijdje geleden gemaakt. Vanwege het voortschrijdend inzicht ook nog wel een en ander in aangepast. Reacties zijn welkom.
Gebruik het overzicht vooral om uit te zoeken welke leervormen bij jou passen en/of je naar een andere fase in de leercirkel zou moeten. Succes!